Gordon Bajnai

Gordon Bajnai

Prime Minister

European Forum Wachau
Gordon Bajnai participated at one of our events.

Veranstaltungen

European Forum Wachau 2009

All Details and Speeches of this Event
EN